Powiatowy Ośrodek Wsparcia

„Stacja Świdnik II” w Świdniku
ul. Kolejowa 5 / 21-040 Świdnik
tel.: 81 444 50 82

Powiatowy Klub Samopomocy

„Tor” w Świdniku
Ul. Kolejowa 5 / 21-040 Świdnik
tel.: 81 444 50 82

Pomoc psychologiczna

Zajęcia z psychologiem odbywają się, w zależności od potrzeby, indywidualnie lub grupowo. Podstawą każdej rozmowy jest dyskrecja i zaufanie.

Wsparcie psychologiczne obejmuje głównie takie obszary jak :

  • wzmacnianie funkcjonowania emocjonalno-motywacyjnego
  • usprawnianie procesów poznawczych
  • pomoc w rozwiązywaniu sytuacji trudnych, konfliktowych
  • współpraca z rodzinami uczestników
  • psychoedukację (dotyczącą m.in. jednostek chorobowych oraz ich leczenia, radzenia sobie ze stresem, dbanie o profilaktykę zdrowia psychicznego)

Podczas zajęć grupowych realizowane są treningi rozwijające kompetencje społeczne i interpersonalne poprawiające funkcjonowanie w środowisku rodzinnym i społecznym.

Psycholog zajmuje się również przeprowadzaniem diagnostyki indywidualnych możliwości, predyspozycji, zainteresowań uczestników oraz określeniem zakresu wymaganej pomocy czy wsparcia.