Powiatowy Ośrodek Wsparcia

„Stacja Świdnik II” w Świdniku
ul. 3 Maja 1 / 21-040 Świdnik
tel.: 500 348 891

Powiatowy Klub Samopomocy

„Tor” w Świdniku
ul. 3 Maja 1 / 21-040 Świdnik
tel.: 500 348 891

Pracownia komputerowo – poligraficzna

Zajęcia odbywają się codziennie od poniedziałku do piątku w godzinach 8:00 – 14:00.

Celem naszej pracowni jest nauka podstawowej obsługi komputera, rozwój koordynacji wzrokowo – ruchowej oraz indywidualnych zdolności uczestników.

Zajęcia prowadzone w pracowni komputerowo- poligraficznej pomagają osobom w przezwyciężaniu trudności związanych z funkcjonowaniem społecznym oraz przyczyniają się do nabycia nowych umiejętności.

W pracy terapeutycznej skupiamy się na motywowaniu, edukowaniu oraz wzmacnianiu poczucia własnej wartości. Uczestnicy stają się coraz bardziej aktywni w środowisku społecznym. Potrafią odnaleźć się w niejednej sytuacji społecznej.

Zajęcia prowadzone są za pomocą różnorodnych metod i form pracy dostosowanych indywidualnie do każdego uczestnika.

Podczas terapii zgłębiamy podstawowe umiejętności pracy z komputerem, Internetem oraz urządzeniami biurowymi. Zgromadzone umiejętności przyczyniają się do rozwoju w sferze społecznej związanej ze środowiskiem zawodowym. Wspólnie przygotujemy dokumenty aplikacyjne oraz przygotujemy się do rozmowy o pracę.

Wspólnie rozwijamy zmysł estetyczny rozwijamy motorykę małą poprzez wykonywanie kartek okolicznościowych, obrazków, notesów oraz zakładek.

W pracowni uczestnicy mają możliwość rozwijania procesów poznawczych takich jak koncentracja, spostrzegawczość, logiczne myślenie oraz czytanie ze zrozumieniem.