Powiatowy Ośrodek Wsparcia

„Stacja Świdnik II” w Świdniku
ul. Kolejowa 5 / 21-040 Świdnik
tel.: 81 444 50 82

Powiatowy Klub Samopomocy

„Tor” w Świdniku
Ul. Kolejowa 5 / 21-040 Świdnik
tel.: 81 444 50 82

Powiatowy Ośrodek Wsparcia „Stacja Świdnik II” w Świdniku

Naszym celem jest udzielanie wsparcia i pomocy osobom cierpiącym z powodu zaburzeń psychicznych. Ośrodek przeznaczony jest dla osób przewlekle psychicznie chorych oraz wykazujących inne przewlekłe zaburzenia czynności psychicznych, które zgodnie ze stanem wiedzy medycznej są zaliczane do zaburzeń psychicznych, z wyłączeniem osób czynnie uzależnionych od środków psychoaktywnych.

Ośrodek

 • Procedura przyjęcia

  Wniosek o skierowanie do Powiatowego Ośrodka Wsparcia „ Stacja Świdnik II” w Świdniku składa się do ośrodka pomocy społecznej, właściwego ze względu na miejsce zamieszkania osoby ubiegającej sięo skierowanie, po wcześniejszym...

  Czytaj więcej...

 • Pomoc psychologiczna

  Zajęcia z psychologiem odbywają się, w zależności od potrzeby, indywidualnie lub grupowo. Podstawą każdej rozmowy jest dyskrecja i zaufanie.

  Czytaj więcej...

Aktualności

Galeria

Powiatowy Ośrodek Wsparcia „Stacja Świdnik” w Świdniku

ul. Kolejowa 5
21-040 Świdnik
tel. 81 444 50 82
tel kom. 500 348 891
e-mail: stacjaswidnik@wp.pl
Godz. otwarcia:
pon-pt od 7:00 do 15:00

Powiatowy Klub Samopomocy "Tor" w Świdniku

ul. Kolejowa 5
21-040 Świdnik
tel. 81 444 50 82
tel kom. 500 348 891
e-mail: klubtor@wp.pl
Godz. otwarcia:
pon-czw od 15:00 do 19:00

Powiatowy Ośrodek Wsparcia Stacja Świdnik II

photo sidebar 2

Z ostatniej chwili. Zostało już tylko naboru na 80% dofinansowania do nauki j. obcego dla osób w
wieku...

Ważne adresy

 • Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Świdniku
  ul. Orzeszkowej 16,
  21-040 Świdnik
  tel. 81 751 54 33

czytaj dalej...