Powiatowy Ośrodek Wsparcia

„Stacja Świdnik II” w Świdniku
ul. Kolejowa 5 / 21-040 Świdnik
tel.: 81 444 50 82

Powiatowy Klub Samopomocy

„Tor” w Świdniku
Ul. Kolejowa 5 / 21-040 Świdnik
tel.: 81 444 50 82

Ważne adresy

INSTYTUCJE WSPOMAGAJĄCE

DOMY POMOCY SPOŁECZNEJ

 • Dom Pomocy Społecznej im. Roba Inja w Świdniku
  ul. Piasecka 240, 21-040 Świdnik
  tel. 751 57 71 (72), fax. 751 57 73
  Adres strony internetowej www.dpsswidnik.pl
 • Dom Pomocy Społecznej w Wygnanowicach
  Wygnanowice 40a, 21-065 Rybczewice Drugie
  tel. 585 40 63,
  fax. 585 48 09
 • Dom Pomocy Społecznej w Krzesimowie
  21-007 Mełgiew
  tel. 467 05 41, fax 467 05 40

Drukuj