Powiatowy Ośrodek Wsparcia

„Stacja Świdnik II” w Świdniku
ul. Kolejowa 5 / 21-040 Świdnik
tel.: 81 444 50 82

Powiatowy Klub Samopomocy

„Tor” w Świdniku
Ul. Kolejowa 5 / 21-040 Świdnik
tel.: 81 444 50 82

Procedura przyjęcia

Wniosek o skierowanie do Powiatowego Ośrodka Wsparcia „ Stacja Świdnik II” w Świdniku składa się do ośrodka pomocy społecznej, właściwego ze względu na miejsce zamieszkania osoby ubiegającej się
o skierowanie, po wcześniejszym uzgodnieniu z Kierownikiem ŚDS terminu przyjęcia.

Wniosek o skierowanie do Powiatowego Ośrodka Wsparcia „ Stacja Świdnik II” w Świdniku składa się do ośrodka pomocy społecznej, właściwego ze względu na miejsce zamieszkania osoby ubiegającej się
o skierowanie, po wcześniejszym uzgodnieniu z Kierownikiem ŚDS terminu przyjęcia.