Procedura przyjęcia

Wniosek o skierowanie do Powiatowego Ośrodka Wsparcia „ Stacja Świdnik II” w Świdniku składa się do ośrodka pomocy społecznej, właściwego ze względu na miejsce zamieszkania osoby ubiegającej się
o skierowanie, po wcześniejszym uzgodnieniu z Kierownikiem ŚDS terminu przyjęcia.

Wniosek o skierowanie do Powiatowego Ośrodka Wsparcia „ Stacja Świdnik II” w Świdniku składa się do ośrodka pomocy społecznej, właściwego ze względu na miejsce zamieszkania osoby ubiegającej się
o skierowanie, po wcześniejszym uzgodnieniu z Kierownikiem ŚDS terminu przyjęcia.